Pracujemy nad kolejnym odcinkiem, pt. „Adam”

Odcinek Adam jest trochę nietypowy. Dlaczego? Bynajmniej nie odbiega od ogólnej konwencji, ale wątek opowiadający o bohaterze jest bardziej fabularyzowany od poprzednich. Cieniutka nitka rzeczywistych doświadczeń Adama spaja całość w ciekawy wątek.
Będziemy mogli zobaczyć nie tylko osobiste zmagania Adama z życiem codziennym. Na pewno wiele sytuacji, które zobaczycie będzie przypominało Wasze własne doświadczenia, bez względu na Wasz wiek, płeć i ograniczenia zdrowotne lub ich brak.

Projekt „Pasjonaci” jest współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Orlen Dar Serca