Zarząd

 

 

 

Zarząd fundacji ITAN Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego (prezes fundacji – samodzielnie, dwóch członków zarządu fundacji):

 

 

Artur Dziurman – Prezes Zarządu Fundacji

 

Magdalena Sokołowska-Gawrońska – Członek Zarządu

 

Danuta Damek – Członek Zarządu