Dziękujemy! 27.09.2023

Artur Dziurman laureatem prestiżowej nagrody Amicus Hominum w kategorii pomoc niepełnosprawnym!

Artur Dziurman laureatem prestiżowej nagrody Amicus Hominum w kategorii pomoc niepełnosprawnym! Doceniony za „wyjątkową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych i niedowidzących artystów, konsekwentne działania mające na celu poprawę jakości ich życia. Za przełamywanie stereotypów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integrację i szerzenie tolerancji” Dziękujemy! 🙂Dyplom dla artura dziurmana