Dziękujemy! 27.09.2023

Artur Dziurman w konkursie liderów 25-lecia PFRON

Zachęcamy do głosowania na Artura Dziurmana w konkursie na liderów 25-lecia PFRON w kategorii „kultura i pracodawca” (nr 4 na liście) 🙂

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3289,Liderzy-25-lecia-glosowanie.html

Zdjęcie Artura Dziurmana obok plakatu fimu Marzenie

http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3289,Liderzy-25-lecia-glosowanie.html