Dziękujemy! 27.09.2023

Brat Albert – misja i twórczość

Jeśli „pretekstem” do zorganizowania warsztatów z udziałem dr.Marty Burghardt stał się ustanowiony (w setną rocznicę śmierci) na Konfekcji Episkopatu Polski Rok Św. Brata Alberta, to trzeba powiedzieć, iż był to „pretekst” znakomity, choć zapewne nie jedyny…
Uczestnictwo w warsztatach z dr.Martą Burghardt-literaturoznawcą, absolwentką między innymi Wydziału Literatury i Filozofii LUMSA w Rzymie i pracownikiem (2001-2005) Centrum Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Watykanie było nie lada wyróżnieniem i zaszczytem, gdyż Pani Doktor jest prawdziwą „kopalnią wiedzy” także o Janie Pawle II i Jego pontyfikacie.
Na zajęcia warsztatowe przygotowała dla nas pierwszą wersję dramatu Karola Wojtyły „Brat Naszego Boga”. Tym bardziej „żywe” było nasze zainteresowanie pracą nad tekstem udostępnionym specjalnie na „okoliczność” naszych zajęć.
Kilka godzin z całego cyklu spotkań przeznaczonych zostało na czytanie z podziałem na role. Następnie, pod kierunkiem Pani Doktor pracowaliśmy nad zrozumieniem i interpretacją głęboko filozoficznych treści, zawartych przez Autora w niezwykle trudnym, za to dającym możliwość do wielu niestandardowych przemyśleń Dziele.
Dr. Marta Burghardt swoimi warsztatami-seminariami  podniosła nam bardzo wysoko „poprzeczkę” i nie będzie przesadą stwierdzenie, że był to poziom akademicki.
Z ogromną satysfakcją (choć nie bez poczucia sporego wysiłku intelektualnego) wzięliśmy udział w tych…arcyważnych…arcytrudnych i…arcyciekawych warsztatach. Dziękujemy!
Jeśli „pretekstem” do zorganizowania warsztatów z udziałem dr.Marty Burghardt stał się ustanowiony (w setną rocznicę śmierci) na Konfekcji Episkopatu Polski Rok Św. Brata Alberta, to trzeba powiedzieć, iż był to „pretekst” znakomity, choć zapewne nie jedyny…
Projekt „Śladami Brata Alberta – Filmowo-Teatralna Inscenizacja Teatru” jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

asos_logo_ai-01