Dziękujemy! 27.09.2023

„BRAT NASZEGO BOGA” 26. maja o 19.15

26. maja zaplanowaliśmy wszystkim naszym widzom wyjątkowe wydarzenie – święto przyjaciół i autorytetów „Sceny Moliere”, którym grupa teatralna „Scena Moliere” zawdzięcza już ponad 10. letnią, bogatą historię. Tego dnia ITAN – Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego, mieszczący w swoich szeregach niewidomych i niedowidzących oraz profesjonalnych aktorów, spektaklem „Brat Naszego Boga” wg Karola Wojtyły, w reżyserii Artura Dziurmana, pragnie podziękować wszystkim ważnym dla zespołu ludziom, wspierających te niebanalną działalność.

"Brat naszego Boga" - 26. maja, 19.15.