Dziękujemy! 27.09.2023

Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty mgra Jakuba Kłeczka (UAM Poznań) pt. Teatr niewidomych i niedowidzących

plakat wyklad

KIEDY : 5 czerwca, godz. 12.00

GDZIE : Podziemia kościoła św. St. Kostki
Kraków-Dębniki

ul. Konfederacka 6 (wejście od ul. Pułaskiego)

WSTĘP WOLNY!

Teatr niewidomych i niedowidzących to z pewnością interesujący temat, nie tylko dla osób zaintersowanych arteterapią poprzez te formę działań artystycznych.
W powszechnym rozumieniu teatr odbierany bywa jako sztuka, w której praktyce dominuje wzrok i gest. Ten stereotypowy pogląd wydaje się wykluczać ekspresję aktorską człowieka niepełnosprawnego wzrokowo, który w pewien sposób jest wykluczony ze sfery wizualnej. Na przekór podobnym poglądom, wychodzą niewidomi i niedowidzący twórcy związani ze sztuką teatralną.

Wykład otwarty mgr Jakuba Kłeczka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będzie okazją do omówienia interesującej kwestii teatru niepełnosprawnych wzrokowo. Przybliżone zostaną tu wybrane przykłady spektakli teatralnych, tworzonych przez niewidomych i niedowidzących artystów oraz różne formy dostosowywania przedstawień do możliwości odbiorczych inwalidów wzroku. Omówiana zostanie tu zatem audiodeskrycja (rodzaj tłumaczenia polegający na słownym opisie sfery wizualnej spektaklu) oraz eksperymenty teatralne polegające na nawiązywaniu realcji z widzem za pomocą bodźców dotykowych czy smakowych.