Dziękujemy! 27.09.2023

Podziękowania dla sponsorów

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…..

wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko,  co chcemy wyrazić…

 

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW

Szanowni Państwo, składamy serdeczne podziękowania za umożliwienie pokazu spektaklu

„Czarna Dama na wesoło” mieszkańcom Szczyglic, które odbyło się z inicjatywy Rady Sołeckiej w dniu 1.03.2014r.

  Jesteśmy wdzięczni za Państwa życzliwość i finansowe wsparcie. Słowa te kierujemy do:

Józefa Krzyworzeka

Urzędu Gminy Zabierzów – p. wójt Elżbieta Burtan

Lotniska Balice

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Alicji Wójcik

Barbary Jana Łokaj

Krystyny Józefa Kruka

Jacka Figiel

Alpha Technology

Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże nam w realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, wrażliwość  i ofiarność.

Z poważaniem

Zarząd ITAN Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego oraz zespół aktorski Sceny Moliere.