Teatr nasz widzę bezdomny, czyli rzecz o „Marzeniu” – Angora

Artur Dziurman i niewidomi, niedowidzący aktorzy podejmują teraz jeszcze odważniejsze wyzwanie: przygotowują się do realizacji filmu fabularnego „Marzenie”. Opowie o ich drodze, trudach, radościach, wyzwalaniu się z ograniczeń i osobistych lęków, o budowaniu wiary w siebie i marzeniach o własnym teatrze – pisze Beata Dżon-Ozimek w Angorze…

Cała recenzja pod adresem: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/205794.html