Dziękujemy! 27.09.2023

Film dokumentalny o działalności Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego w Krakowie ­ produkcja, promocja i dystrybucja

Projekt doprowadzi do powstania filmu dokumentalnego o krakowskiej grupie Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego. Obraz w reżyserii Artura Dziurmana stanowił będzie osobisty portret 10 członków zespołu aktorskiego działającego w teatrze „ITAN” oraz Scenie Moliera. Film będzie miał za zadanie ukazać  kulisy działania jedynego w Polsce zawodowego, integracyjnego teatru osób z dysfunkcją narządu wzroku działającego na zasadzie firmy społecznej. Stanowić  będzie dopełnienie naszego 15 letniego dorobku scenicznego i filmowego, poprzez ukazanie równie ważnego dla działalności naszego społecznego teatru obszaru pracy ­ działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Film nakręci integracyjny zespół teatralno­-filmowy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego