Dziękujemy! 27.09.2023

Projekt „Międzypokoleniowy Teatr ITAN”

„Międzypokoleniowy Teatr ITAN” to cykl wydarzeń kulturalno-edukacyjnych służących wymianie doświadczeń między osobami starszymi, niewidomymi i niedowidzącymi, emerytowanymi aktorami Scen Krakowskich, seniorami z różnych środowisk o artystycznych zamiłowaniach, a młodzieżą w tym chorującą na cukrzycę, z dysfunkcja narządu wzroku oraz studentami uczelni krakowskich. Nasze propozycje mają na celu pogłębienie integracji międzypokoleniowej poprzez włączanie w  działania młodzieży. Poprzez długoterminową współpracę na wielu płaszczyznach chcemy doprowadzić do porozumienia i twórczej wymiany poglądów i doświadczeń.

W ramach projektu realizujemy:

1. Międzypokoleniowe warsztaty: muzyczne, plastyczne, oraz teatralne zakończone międzypokoleniowym spektaklem słowno-muzycznym „Wesele 2015” (trzema bezpłatnymi pokazami).

2. „Bajkowa choinka” – wyjazd integracyjny i wspólne kolędowanie.

3. Wyjścia do muzeum, teatru, opery, kina oraz na wystawy (propozycje wspólnych wyjść zaspokoją gusty starszego i młodszego pokolenia).

4. „Poranki z kulturą” – spotkania z artystami w złotym wieku, oraz 5. Międzypokoleniowy Hyde Park.

asos

Projekt „Międzypokoleniowy Teatr ITAN”  jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020 (ASOS)