Dziękujemy! 27.09.2023

Projekt „Piąty Element”

W ramach projektu „Piąty Element” Teatr ITAN przeprowadza cykl warsztatów filmowych, aktorskich i antydyskryminacyjnych mających na celu uwidocznienie głosu niewidomych i niedowidzących w dyskursie publicznym. Owocem projektu będzie produkcja filmu (w reżyserii Artura Dziurmana) ukazującego dyskryminację osób z dysfunkcją wzroku ze względu na niepełnosprawność. W warsztatach uczestniczyć będą osoby z Krakowa i małopolski. Nabędą oni umiejętności wyrażania problemu dyskryminacji oraz reagowania na nią w życiu codziennym. Podstawą etiud będą fabularyzowane bądź dokumentalne autentyczne doświadczenia dyskryminacji. Sednem projektu są działania antydyskryminacyjne poprzez narzędzie jakim jest film i inne działania medialne, zmieniające postawy i przyzwyczajenia. Filmy, zdjęcia i zapisy dyskusji będą autonomicznym głosem niewidomych i niedowidzących. Działania projektowe skupiają się wokół praktyk: integracji, przełamywania barier i rozpoznania rzadko podejmowanego w Polsce, problemu dyskryminacji osób z dysfunkcją wzroku. Poprzez warsztaty i wspólne tworzenie filmu zmierzamy do wytworzenia się silnej grupy świadomej zjawiska dyskryminacji i barier jakie  wytwarza ono środowisku niewidomych i niedowidzących.

Projekt „Piąty Element” realizowany jest w ramach działań obszaru „Zwalczanie dyskryminacji” programu
„Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG

baner