Dziękujemy! 27.09.2023

Promieniowanie ojcostwa w Myślenicach 08.07 o 11:00

Zapraszamy na Prezentację spektaklu „Promieniowanie Ojcostwa” wg Karola Wojtyły w reżyserii Artura Dziurmana i wykonaniu Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego ITAN.

KIEDY: 8 lipca 2014 r. o godz. 11.00

GDZIE: Sala widowiskowa MOKiS

Ul. M.J. Piłsudskiego 20 w Myślenicach

WSTĘP WOLNY!

Promieniowanie ojcostwa

Spektakl „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”opowiada o poszukiwaniu korzeni, poszukiwaniu sensu istnienia, poszukiwaniu Ojca. Opowiada o szczęściu ,ale i o strachu. O rodzinie i o Kościele. O miłości i odpowiedzialności. Odpowiedzialności w warstwie społecznej za ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opowiada również o walce, marzeniach i poszukiwaniach przez osoby niepełnosprawne swojego miejsca we współczesnym świecie. O tym wszystkim co stanowi, lub stanowić powinno grunt naszej ziemskiej egzystencji.

 

Obok profesjonalnych aktorów, grają w spektaklu osoby niewidome, które uczestniczyły wprojekcie „Spójrzcie- ja też jestem aktorem” finansowanym przez PFRON. Planowany do realizacji spektakl wpisuje się w ogólnopolskie uroczystości związane z obchodami roku kanonizacji Jana Pawła II jak również skierowany jest do uczestników kolejnej edycji letnich warsztatów „Otwarte Drogi” dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez MOKIS.

 

Projekt Prezentacja spektaklu „Promieniowanie Ojcostwa” wg Karola Wojtyły w reżyserii Artura Dziurmana i wykonaniu Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego ITAN dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON.