Dziękujemy! 27.09.2023

Relacja ze spektaklu „Brat naszego Boga” w ramach projektu „Scena-Akcja-Integracja”

Relacja Elżbiety Sielawy z wyjątkowego spektaklu „Brat naszego Boga” w Proszowicach autorstwa Elżbiety Sielawy 🙂 :

W proszowickim Centrum Kultury i Wypoczynku Stowarzyszenie Scena Moliera i Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego „ITAN”, ze spektaklem „Brat Naszego Boga” w reżyserii Artura Dziurmana pojawiło się w dość nietypowej (jak na tego rodzaju spektakl), przedpołudniowej porze. Związane z tym obawy o frekwencję okazały się jednak zupełnie nieuzasadnione. Szczelnie wypełnioną salę widowni stanowiła sześćdziesięcioosobowa grupa pensjonariuszy DPS „Łyszkowice” (z Panią Agnieszką Trelą na czele) oraz licznie przybyli mieszkańcy Proszowic. Spektakl „Brat Naszego Boga” zaistniał w Proszowicach w ramach projektu „Scena-Akcja-Integracja”, stąd też dla aktorów „ITAN” dodatkowa radość i satysfakcja, że poprzez Sztukę można aktywizować i integrować różne środowiska.

Proszowicka publiczność wyraźnie wzruszona, nagrodziła spektakl owacjami na stojąco. Dowodzi to niezbicie, jak celowe, potrzebne i oczekiwane są działania propagujące wydarzenia kulturalne i artystyczne, do których niewątpliwie można zaliczyć spektakl „Brat Naszego Boga” Karola Wojtyły. Stowarzyszenie Scena Moliera i Teatr „ITAN” dziękują organizatorom i publiczności za wspaniałe przyjęcie spektaklu.

Brat naszego Boga scena ogrzewalni Brat naszego Boga Mieczysław Barczyński w roli Wikotra stoi z założonymi rękami w ogrzewalni Maciej Jackowski jako Brat Albert w spektaklu

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Logo Województwa Małopolskiego