Dziękujemy! 27.09.2023

Warsztaty antydyskryminacyjne z Zofią Lisiecką w ramach „Piątego Elementu”

Projekt „Piąty Element” to przede wszystkim działania zmierzające do przeciwdziałania dyskryminacji. Nie mogło zatem zabraknąć warsztatów poświęconych ściśle wspomnianej tematyce. Zajęcia przeprowadziła znawczyni tematu – Zofia Lisiecka. Krótką relację z dwudniowych warsztatów opisała nasza wolontariuszka – Anna Mincberger. Zapraszamy do lektury i oglądania zdjęć!

IMG_5951

Warsztaty antydyskryminacyjne

Pani Zofia Lisiecka wraz z uczestnikami projektu „Piąty Element” przeprowadziła warsztaty antydyskryminacyjne w siedzibie Teatru ITAN – podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki w Krakowie. Grupie wspólnie z prowadzącą udało się przepracować wiele ciekawych i rzadko podejmowanych tematów: dyskryminacji, integracji społecznej i wyznawanych przez różnych ludzi wartości.

Tematyka warsztatów dotyczyła szeroko pojętej sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz barier z jakimi spotykają się na co dzień. Uczestnicy warsztatów toczyli także otwartą dyskusje na temat różnic kulturowych, sytuacji kobiet w poszczególnych kulturach i dyskryminacji jaka spotyka osoby z powodu odmiennej orientacji seksualnej, koloru skóry czy pozycji społecznej.

Aby lepiej zrozumieć schematy i kryteria jakimi kieruje się na co dzień zwykły człowiek wzięliśmy udział w ćwiczeniach interaktywnych. Jedno z nich bardzo jasno ukazało jakim tokiem myślenia podąża społeczeństwo europejskie. Zostaliśmy w nim podzieleni na dwie grupy, które następnie oddzielono od siebie i dano im zadanie polegające na zdobyciu jak największej liczby punktów. Zadanie to wystarczyło abyśmy zaczęli ze sobą rywalizować. Co ciekawe podjęliśmy ze sobą walkę mimo, że w zasadach gry nie było powiedziane, że zadanie polega na tym aby jedna z grup wygrała… Ta prosta gra świetnie ukazała mechanizmy charakterystyczne dla społeczeństwa europejskiego. Okazuje się, że w naszej kulturze dość często nie dążymy do osiągnięcia jakiegoś celu wspólnymi siłami, ale chcemy jedynie zwyciężyć z przeciwnikiem. Ten schemat jest bardzo dobrze widoczny na wielu płaszczyznach , zarówno w szkołach (już u najmłodszych dzieci) jak i w biznesie gdzie zwykle silniejszy ma większe szanse na sukces.

Warsztaty bardzo pomogły nam zrozumieć, że pozycja osób w jakimś stopniu odmiennych czy to kulturowo (mniejszości narodowe), religijnie, mentalnie czy fizycznie (osoby przewlekle chore, niepełnosprawne) jest nadal w naszym społeczeństwie bardzo trudna. Każdorazowe polepszenie ich sytuacji wymaga niemałych nakładów energii i starań oraz dialogu z dominującymi grupami społecznymi, które niejednokrotnie czują się poszkodowane, kiedy któraś z wymienionych grup zyskuje jakieś (czasami nawet niewielkie) przywileje czy prawa. Warsztaty zakończyły się wieloma kreatywnymi wnioskami z naszej strony i stały się świetnym punktem do dalszego rozpoznawania wielu ciekawych problemów.

Anna Mincberger

IMG_5955 IMG_5940 IMG_5962 IMG_5968