Wieczór kawalerski w Teatrze Bagatela (Kraków, 27.11.2013 r.)

bagatela 1bagatela 2Kraków, 27.11.2013 r.

Dziś „podglądaliśmy konkurencję” – Teatr Bagatelę i „Wieczór kawalerski”. Wiele jeszcze możemy się nauczyć od aktorów profesjonalnych. Przede wszystkim tempo spektaklu. I choć pewnie nie były to szczyty możliwości aktorów tej sceny, to dla nas pułap ten jest jeszcze bardzo wysoki. Najciekawsze jest jednak to, że już inaczej niż dotychczas odbieramy spektakl teatralny. Trochę jako składową poszczególnych detali. Między innymi technicznych (światło, dźwięk, ruch sceniczny). Bierze się to zapewne z „doświadczenia” jakie zdobywaliśmy przy pracy na scenie teatralnej i na planie filmowym. Są one oczywiście bardzo skromne, ale już teraz pozwalają nam na postrzeganie teatru trochę „innym okiem”. A najbardziej się do tego przyczynił nasz Niezmordowany Reżyser – Artur Dziurman, dzięki któremu możemy nie tylko odkrywać nowe pokłady własnych możliwości, ale WIDZIEĆ to co dookoła nas w zupełnie nowym świetle, choćby to było TYLKO! ŚWIATŁO TEATRALNYCH RAMP. No… a Wieczór Kawalerski z pewnością mógł się podobać.

Niezmordowana Grupa ITAN

 

Projekt Legendy Krakowa Łączą Pokolenia jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012- 2013 (ASOS)

logo mpips 2013