Dziękujemy! 27.09.2023

ZAGRAMY WOJTYŁĘ W MIESIĄC PO OGŁOSZENIU PAPIEŻA POLAKA ŚWIĘTYM!

W 30 dni po kanonizacji Jana Pawła II, grupa teatralna, w szczególnego rodzaju modlitwie, za pomocą sztuki teatru, pragnie zwrócić się do swojego duchowego patrona. Karol Wojtyła, jako członek Teatru Rapsodycznego cenił szczególnie wartość teatralnego, „żywego słowa”. „Scena Moliere” jest jednym z niewielu grup teatralnych w tak aktywny sposób popularyzujący dorobek dramatyczny Papieża Polaka. Działalność grup przekonuje, że niełatwe teksty Wojtyły, takie jak „Promieniowanie ojcostwa” czy grany 26. maja, „Brat naszego Boga”, mogą być wyjątkowym spotkaniem, ze sztuką teatralną także dziś, w czasach, w których wydawołoby się, że nie ma miejsca dla podobnej twórczości. Jednak ponad 96 spektakli „Brat naszego Boga”, świetnie przyjmowanych w całej Polsce, udowadniają, że dorobek dramatyczny Wojtyły, jest nie tylko ważny, ale i potrzebny.