Dziękujemy! 27.09.2023

Ruszyły zdjęcia do drugiego sezonu „PASJONATÓW”

LOGOTYP PFRON Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,w ramach konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”, któremu dziękujemy za zaufanie i przyznanie dofinansowania.

Na zdjęciu aktorka Teatru Itan Helena Suchan i reżyser serialu Artur Dziurman
fot. Michał Leśniak

13-ODCINKOWY SERIAL TELEWIZYJNY „PASJONACI” SEZON DRUGI

To historia oparta na doświadczeniach aktorów niewidomych i niedowidzących oraz ich najbliższych przyjaciół. W rolę artystów wcielą się aktorzy Fundacji ITAN, pozostałe postaci zagrają aktorzy znani i lubiani.

Pierwsza trzynastoodcinkowa seria pt. „Pasjonaci” przybliżała widzowi sposób działania teatru ITAN i jego walkę o stałą siedzibę. Bohaterem każdego odcinka był jeden z aktorów, spełniający rolę przewodnika i łącznika pomiędzy prywatnym dramatem bohatera i działalnością artystyczną teatru. Wątki przenikały się i uzupełniały, a lekko fabularyzowana formuła pozwalała w przystępnej formie poruszać dramatyczne tematy.

Zobaczyliśmy, że teatr ITAN stał się dla jego aktorów nie tylko miejscem aktywnego tworzenia spektakli, ale również często jedynym wspierającym środowiskiem. Szybko można było zauważyć, że nie sposób rozdzielić osobistych spraw aktorów od ich zaangażowania w działalność teatru. Pierwsza część serialu „Pasjonaci’ rozpoczyna się w momencie, kiedy Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego traci siedzibę. Przez trzynaście odcinków mogliśmy oglądać jak garstka niewidomych aktorów wykluczonych z aktywnego życia kulturalnego, a często i społecznego podejmuje walkę z uprzedzeniami o siedzibę dla swojego teatru. Ostatni odcinek napawa nadzieją na rozwiązanie tego problemu, ponieważ dowiadujemy się, że aktorzy otrzymują grant na… nakręcenie serialu.

W finale tego odcinka z mieszanymi uczuciami widzimy pierwszy klaps… Czy to oznacza, że zła passa się skończyła? Możemy być pewni, że zdobędą pieniądze również na remont budynku przyznanego im na siedzibę teatru? Na wyżej postawione pytanie będzie mogła odpowiedzieć dopiero druga seria „Pasjonatów”. Już na początku widz przekonuje się, że aktorzy teatru ITAN to ludzie z krwi i kości z wszystkimi odcieniami emocji, z którymi muszą sobie radzić w codziennym życiu.

„Pasjonaci” mają oswajać, wzruszać i bawić.

Główni bohaterowie, aktorzy, będą mieć szansę samorealizacji i poczucie, że mają duży wpływ na oswajanie społeczeństwa z niepełnosprawnością, która wzbudza lęk, ale najważniejsze – widzowie nauczą się, jak pomóc ludziom ze swojego otoczenia, którzy często żyją w izolacji pozostawieni sami sobie, którzy zmagają się z utratą wzroku i nie widzą dla siebie nadziei na dobre życie. Utrata wzroku może dotyczyć każdego; wskutek wypadku, urazu, choroby czy starzejącego się organizmu.

W projekt zaangażowali się znani aktorzy i artyści, którzy przez lata wspierali działalność Teatru i z przyjemnością pojawią się na planie, żeby przyciągnąć widza.

Dodatkowo serial PASJONACI zostanie wzbogacony o audiodeskrypcję, dodane zostaną także napisy dla niesłyszących – zgodnie z zasadami dostępności.

Serial powstaje dzięki wsparciu:

Mecenas serialu PKN ORLEN

Fundacja LOTOS

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Telewizja Polska S.A.